سپاهان روكش sepahan rookesh
توليدكننده قطعات و روكش‌هاي پي‌وي‌سي
به روش غوطه‌وري

فرمان دستگاه‌هاي برش و تراش:

فرمان دستگاه برش و تراش
فرمان دستگاه برش و تراش

دستگاه‌هاي برش و تراش، مشخصا داراي فرمان‌هايي جهت حركت بازوها و فك‌ها مي‌باشند. جنس اين فرمان‌ها فلزي بوده كه گاها به مرور زمان، داراي خوردگي شده و در سرما و گرما، دماي متغيري دارند. از طرفي عايق الكتريكي نبوده و در صورت اتصال برق در دستگاه، كاربر را با خطر برق گرفتگي مواجه مي‌كنند. به همين منظور، روكش كردن اين فرمان‌ها، نه تنها از لحاظ زيبايي ظاهري و ايجاد راحتي در كاربرد، مورد توجه مي‌باشد كه در مباحث ايمني نيز از جايگاه خاصي برخوردار مي‌باشد.

ساير محصولات: