سپاهان روكش sepahan rookesh
توليدكننده قطعات و روكش‌هاي پي‌وي‌سي
به روش غوطه‌وري

روكش زنجير:

روكش پلاستيكي زنجير
روكش پلاستيكي زنجير

زنجيرها، نقش‌هاي گوناگوني چه در صنعت و چه در زندگي روزمره ايفا مي‌كنند. اخيراً زنجيرهايي بر پايه‌ي مواد پلاستيكي، توليد شده كه هر چند داراي ظاهري زيبا مي‌باشند، ليكن از استحكام كافي برخوردار نمي‌باشند.

راه حل جايگزين، استفاده از زنجيرهاي فلزي با روكش پلاستيكي مي‌باشد كه علاوه بر زيبايي ظاهري داراي استحكام مضاعفي نسبت به زنجيرهاي فلزي مي‌باشند. از جمله موارد استفاده‌اي كه زنجيرهاي روكش شده دارند مي‌توان به زنجيرهاي تاب‌هاي بازي كودكان و زنجيرهايي كه جهت قفل كردن وسائل استفاده مي‌گردند، اشاره نمود. در اين موارد، زنجير فلزي، روكش گرديده و سپس مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين حالت، زنجيرها داراي محاسن زير مي‌باشند:

- قسمت روكش شده، به دليل ضخيم‌تر شدن و داشتن يك لايه‌ي محافظ داراي استحكام بيشتري مي‌باشد.

- زنجير روكش شده در مقابل خوردگي، مقاوم مي‌باشد.

- درگير شدن حلقه‌هاي زنجير با هم و گازگرفتن دست كاربر به صفر مي‌رسد.

- به دليل ماهيت پلاستيكي روكش و لطافت آن، از خش انداختن و صدمه‌زدن به وسائل جلوگيري مي‌شود.

ساير محصولات: